Page 1 - Zpravodaj Stěpánov 1/2023
P. 1

Ročník 57  č. 434        1/2023


       Naše noviny


    Měsíčník pro čtenáře z Benátek, Březců, Moravské Huzové, Stádla a Štěpánova


                                      Rok plný zdraví,
                                            úspěchů,
                                        naděje a lásky

              PF 2023

     Vážení spoluobčané,


       rok se s rokem sešel a vánoční atmosféra pominula. Snad jste alespoň zčásti zapomněli na každodenní strasti a problémy
    a užili jste si poslední dny roku 2022 v klidu a pohodě se svými blízkými a přáteli. Říká se, že o Vánocích se otvírají lidská
    srdce. Stále více se v médiích píše o tom, jak se lidé vzájemně vzdalují, klesá mezi nimi důvěra, a to i mezi přáteli. Mám v
    posledních měsících podobný pocit. Ale také se říká, že o Vánocích se otvírají lidská srdce. A tak věřím, že jste našli vhodný
    čas pro odpuštění starých křivd a k usmíření se s těmi, se kterými jste se pro neshody rozešli ve zlém, byť i tento krok chce
    vůli na obou stranách.
       Pokusme se tedy v nastávajícím roce 2023 najít společnou řeč, podívat se na některé názory druhých z jiného úhlu
    a s nadhledem. Ať nás laskavost, pospolitost a víra v lepší zítřky provází po celý následující rok. Radujme se z drobností
    s úsměvem na tváři zvládejme veškeré nástrahy života. Stále věřím, že vždy se v nás může začít projevovat to dobré – kdy
    si budeme pomáhat, budeme spolu mluvit, vzájemně se respektovat a přestaneme jednoduše hledat to rozdílné mezi námi,
    a naopak budeme stavět na tom, co nás spojuje.
       Můj kamarád Petr ke konci roku sdílel krásnou myšlenku: „Jsou dvě slova, která používáme v přáních – ať už k čemu-
    koliv. Jedno je zdraví a druhé jsme už používat přestali, a to je mír. Bohužel ani jedno není v životě slovem, nad kterým
    se dá mávnout rukou. Važme si toho, pokud máme oboje.“
    A tak vám přejeme za vedení města i za vedení Městského úřadu ve Štěpánově do roku 2023 pevné zdraví, život v míru a
    bezpečí a pozitivní přístup k životu. Protože s „úsměvem se vše zvládá lépe.“


                                                   Jiří Šindler, starosta města
                                              Luděk Růžička, místostarosta města
                                     Vojtěch Kohoutek, tajemník Městského úřadu Štěpánov
   1   2   3   4   5   6