Page 1 - Zpravodaj Stěpánov 12/2022
P. 1

Ročník 56  č. 433        12/2022       Naše noviny
       N N   a    š   e n       o   v   i  n   y
            a
                   e n
                š
                               v
                           o
                                  i
                                        y
                                     n
       Klidné a spokojené Vánoce


     Měsíčník pro čtenáře z Benátek, Březců, Moravské Huzové, Stádla a Štěpánova         Vážení spoluobčané,
         dovoluji si oslovit Vás na samém prahu adventu roku 2022, neděle 27. 11. byla totiž první nedělí adventní.
        Advent roku 2022 nás všechny opět zastihuje v kulisách, které si asi málokdo dokázal představit. „Jako by se celý
    svět zbláznil.“ Vnímám velmi citlivě, že se ze všech stran na nás valí informace plné dezinformací, s negativním nábojem,
    obsah pro mnohé depresivní a úzkost vyvolávající. Nejen ve Štěpánově máme za sebou rok, který možná část občanů ná-
    zorově rozdělil na dvě skupiny a mnohým až nepříjemně otevřel oči. A právě proto bych s dovolením rád upozornil, že i v
    této nelehké době se kolem nás stále odehrávají i krásné věci.
        Slovo advent znamená příchod. Věřící, kteří za očekáváním vidí příchod spasitele, mi odpustí, že se nyní dopustím
    jistého ateistického odklonu, činím tak v zájmu obecného prospěchu, když za oním očekáváním budu vidět příchod lepších
    časů pro nás pro všechny. A já věřím a chci věřit, že onen příchod lepších dnů opravdu brzo přijde.
         K adventnímu času patří – stejně jako k Vánocům stromeček, jmelí, betlém nebo vánoční hvězda – adventní věnec.
    Každá ze čtyř svíček na adventním věnci má svůj význam. První svíce, kterou jsme již zapálili, symbolizuje naději. Přejme
    si tedy společně vše dobré a naději v lepší časy. Druhou svíci zapalujeme za přání míru v srdci i ve světě, třetí za přátelství
    a jako díky za všechny blízké, poslední je znamením lásky.
          Vážení spoluobčané, je to vpravdě odvážné a troufalé počínání, ale i přesto bych Vám v tuto chvíli rád připomněl,
    že vždy zbývá naděje, láska, přátelé a rodina.
        Záleží jen na nás, jak adventní čas prožijeme. Využijme tuto zvláštní chvíli a prožijme advent a Vánoce více v tichu a
    v klidu, v kruhu svých blízkých a přátel, více pokorní. Buďme více spolu, podejme si při setkání ruku s upřímným přáním
    všeho dobrého a i přes vše, co nás rozděluje, buďme v onen adventní čas k sobě třeba jen na chvíli milí.
         Vážení spoluobčané, dovolte mi popřát Vám krásné prožití nadcházejícího adventu v kruhu Vašich přátel a Vašich
    rodin, a snad plamen adventních svíček zažehne v našich srdcích naději, mír, přátelství a lásku. A nezapomeňte, že svíce
    na kruhovém podkladu zapalujeme proti směru hodinových ručiček.
         Vánoční přání pro vás připravuji a budete si jej moci poslechnout na Štědrý den odpoledne v městském rozhlasu.
                                                Váš Jiří Šindler, starosta města
   1   2   3   4   5   6