Page 1 - Zpravodaje Štľpánov 11/2022
P. 1

Ročník 56  č. 432        11/2022


                Naše noviny

     Měsíčník pro čtenáře z Benátek, Březců, Moravské Huzové, Stádla a Štěpánova

          A koho jste zvolili do zastupitelstva?


          Za volební sdružení pod č. 1 Nezávislá volba byli zvoleni Pavel Novotný počtem 287 odevzdaných hlasů a Bc.
     František Toman počtem 248 odevzdaných hlasů.
          Za volební stranu pod č. 2 SNK Evropští demokraté byl zvolen Jiří Běhal počtem 200 odevzdaných hlasů.
     Za volební stranu pod č. 3 Aliance pro budoucnost byli zvoleni Mgr. Milada Vlková s 434 odevzdanými hlasy, Bc. Dana
     Šimková s 515 odevzdanými hlasy, Ing. Luděk Růžička s 516 hlasy, Ing. Pavel Marek s 482 hlasy, Ing. Jakub Novák
     s 411 hlasy a Mgr. Jiří Šindler s 575 hlasy.
          Za volební sdružení pod č. 4 Sousedé byli zvoleni Marcela Vychodilová s 273 hlasy a Petr Bartoň s 256 hlasy.
         Za volební stranu pod č. 5 KDU-ČSL byli zvoleni Ing. Dana Všetečková s 239 hlasy a Ondřej Hladiš s 318 hlasy.
         Za volební stranu pod č. 6 Svoboda a přímá demokracie jste zvolili Tomáše Musila s 273 hlasy a Radka Fialu se
     177 hlasy. Zde však došlo k posunu mandátu. Zvolený Tomáš Musil písemně rezignoval na svůj mandát z důvodu neslu-
     čitelnosti funkcí, čímž došlo k zániku mandátu. Na uvolněný mandát dnem následujícím nastoupil Milan Ševčík. Rovněž
     tento následně na svůj mandát rezignoval z osobních důvodů a na uvolněný mandát nastoupil náhradník z kandidátní
     listiny SPD, Martin Hlatký, který od vás získal 153 hlasů.
                                                 Jiří Šindler, starosta města
   1   2   3   4   5   6