Page 1 - Zpravodaj Štěpánov 10/2022
P. 1

Ročník 56  č. 431        10/2022

                Naše noviny
     Měsíčník pro čtenáře z Benátek, Březců, Moravské Huzové, Stádla a Štěpánova
                                           Složení nového zastupitelstva města Štěpánov
        Vážení spoluobčané,
                                           Aliance pro budoucnost Štěpánova Počet
         děkuji všem, kteří jste na konci září přišli k volbám a ode-                      hlasů
     vzdali svůj hlas. Poděkování patří i všem kandidátům, kteří      Mgr. Jiří Šindler MSc.           575
     byli ochotni „jít s kůží na trh“ a jejichž tváře byly na billboar-  Ing. Luděk Růžička MBA           516
     dech a plakátech.
     V minulých dnech proběhly schůzky s lídry kandidátek a    Bc. Dana Šimková              515
     hledání společné řeči o spolupráci v nastávajícím volebním      Ing. Pavel Marek Ph.D.           482
     období 2022–2026. Starosta je volen zvolenými zastupiteli.   Mgr. Milada Vlková             434
     Pokud k tomu bude vůle, rád bych ve funkci starosty, kterou
     beru jako obrovský závazek vůči vám občanům, ale i jako zá-      Ing. Jakub Novák MBA            411
     vazek pro budoucnost našeho města, setrval.                      Sousedé
     Ostrý start našeho nového týmu se uskuteční ve čtvrtek 20.
     října 2022 v 17 hodin v kině ve Štěpánově na ustavujícím za-     Marcela Vychodilová             273
     sedání nového zastupitelstva.                     Petr Bartoň                256
        A nyní k samotným výsledkům voleb. Volební účast byla
     44,69 %. Kandidátka Aliance pro budoucnost Štěpánova              KDU-ČSL
     získala 6 258 hlasů, což činilo 36,07 % odevzdaných hlasů.      Ondřej Hladiš               318
     Kandidátka Sousedé získala 2 665 hlasů a podporu 15,36 %       Ing. Dana Všetečková            239
     voličů. Pro kandidátku KDU-ČSL hlasovalo 2 282 občanů a
     získala tak 13,15 % odevzdaných hlasů. Nezávislou volbu jste      Nezávislá volba za Štěpánov, Moravskou Huzovou,
     podpořili 2 242 hlasy, což činilo 12,92 % odevzdaných hlasů.          Březce, Benátky a Stádlo
     SPD od vás získala s 2 103 hlasy 12,12% podporu a Evropští      Pavel Novotný               287
     demokraté byli volbou pro 10,37 % hlasujících, kterých bylo v     Bc. František Toman            248
     absolutních číslech 1799.                          Svoboda a přímá demokracie (SPD)

                       Jiří Šindler, starosta města   Tomáš Musil                273

                                        Radek Fiala                177
                                             SNK Evropští demokraté

                                        Jiří Běhal                 200

                                    28. října 1918                               Den vzniku samostatného                                Československého státu
   1   2   3   4   5   6