Page 1 - Zpravodaj Štěpánov 09/2022
P. 1

Ročník 56  č. 430        9/2022


                     Naše noviny

                   Komunální volby 23. a 24. září 2022     Měsíčník pro čtenáře z Benátek, Březců, Moravské Huzové, Stádla a Štěpánova

        Vážení spoluobčané,


        končí další volební období a ve vašich rukách je opět rozhodnutí, kam se bude Štěpánov dále ubírat. V posledních čtyřech letech
     jsme se snažili, aby Štěpánov byl místem, kde se bude dobře žít nám všem. Máme zájem, aby se rozvíjel po všech stránkách. Realizo-
     valo se množství projektů za desítky milionů korun. Proces zvelebování a rozvoje nikdy nekončí, jde – nebo spíše by mělo jít – o trvalý
     sled aktivit jednotlivých lidí. A u tohoto konstatování se chci zastavit. Nic se neděje samo o sobě. Základem všeho je dobře zpracovaný
     rozvojový plán a zastupitelé, kterým jde o město. Rozvojový plán jsme zpracovali a zastupitelé spolupracovali. Výkonnými „dělníky“,
     kteří pak pomáhají s realizací všech aktivit, jsou pracovníci městského úřadu, a to všichni bez výjimky. Od starosty, místostarosty, ta-
     jemníka přes vedoucí odborů, projektové referenty a ostatní řadové zaměstnance až po údržbu. V celku potom pracuje úřad jako dobře
     namazaný stroj. Neříkám, že není co zlepšovat, ale úřad je velmi výkonný a očekává se od něj stále více práce. Je dobře, abychom si to,
     my občané, uvědomili. Jako zastupitel a především jako starosta chci tímto poděkovat všem pracovníkům, kteří se podílejí na správě a
     řízení města Štěpánov, za jejich skvělou práci, nejen za poslední čtyři roky. Bez vás bychom nikdy nedosáhli takových výsledků a cílů,
     které si před sebe klademe. Poděkování patří i kolegům z Rady města, i těm zastupitelům, kteří se aktivně do dění a řešení problémů
     města zapojili.
         Byť je tento fakt pro mnohé trnem v oku a tématem hloupých diskuzí, byl Štěpánov v tomto volebním obdobím jmenován městem.
     I to je pro občany, pro nás, kdo jsme se snažili a dále se snažíme o jeho rozvoj, i pro všechny, o kterých jsem výše hovořil, jakýmsi
     vystavením vysvědčení a satisfakcí, že to snad děláme dobře.
     Prioritou pro příští období by měly být další investice, které se nesmí zastavit pod žádnými záminkami krize a podobně. To už tu jednou
     bylo a Štěpánov usnul. Musíme řešit parkování ve městě, novou energetickou koncepci města, kybernetickou bezpečnost, nelehká bude
     i otázka sociální podpory v rámci zmírnění dopadu ekonomické a energetické krize a mnoho dalšího. Mezi nejzásadnější investice v
     následujícím období bude patřit nová tělocvična ZŠ a oprava ul. Nádražní. Oba projekty jsou připravené.
          A protože se mi starostovský čas již krátí, chci poděkovat vám – občanům – za důvěru, které se mi dostalo příležitostí být starostou
     v místě, kde bydlím. Nikdo nejsme dokonalí, ale měli bychom se snažit alespoň se v mnoha ohledech zlepšovat. Jsem rád, že jsem své
     nabyté zkušenosti a vědomosti mohl uplatnit pro rozvoj našeho Štěpánova. Jsem hrdý, že jsem ze Štěpánova, že je to mé bydliště, i na
     to, že jsem měl čest potkat plno nadšených spoluobčanů i několik zastupitelů, kteří skutečně pomáhali a nebyla jim budoucnost našeho
     města lhostejná. Ale bez lidí kolem mne, aktivních občanů a bez podpory nejbližších a přátel by se tato práce dělat nedala.


                                               Váš, dosud ještě starosta, Jiří Šindler
   1   2   3   4   5   6