Page 1 - Zpravodaj_Štěpánov_7/2022
P. 1

Ročník 56  č. 428        7/2022
           Naše noviny
     Měsíčník pro čtenáře z Benátek, Březců, Moravské Huzové, Stádla a Štěpánova       Dnešní úvodník nemohu věnovat ničemu jinému než myšlence, že „naděje umírá poslední“. Tragédie otřásla jednou štěpánov-
     skou rodinou koncem května. Při psaní úvodníku jsem byl postaven před otázku, jak jej napsat, aby byl alespoň trochu pozitivní.   ,
       Byť mnou cloumá pachuť naprostého selhání nejen vězeňského, ale i sociálního systému naší republiky, chci napsat pár úvod-
     ních slov s nadějí. A v tu chvíli mi právě to, že „naděje umírá poslední“, začalo znít v uších...
     Co je smyslem oné věty? A co je vlastně naděje? Jsou mezi námi tací, kteří jdou životem s nadějí v to, že se najde lék na jejich ne-
     moc. Jsou tu i ti, kteří mlčky sedí a doufají v lásku, přátelství i štěstí. Slepí chtějí vidět, hluší slyšet, imobilní chodit a nikdy nikdo
     jim nemůže vzít naději na pozitivní změnu. Jedna z nejtěžších chvil je i ta, kdy doufáme a věříme, že se naši nejbližší uzdraví a ve
     štěstí tu s námi dál budou. Podle mne každý v něco věříme a doufáme. Tím je náš život pestřejší a dává nám smysl žít. Protože je
     stále pro co žít. Život není spravedlivý. Někdy na chvilku naděje čekáme celý život, a když je nám nakonec „shora“ poskytnuta, je
     pryč stejně rychle, jako se objevila. Přesto to neznamená, že nepřijde další.
     Možná se mi moje zamyšlení úplně nepodařilo, možná úvodník není ani malinko pozitivní, ale přesto chci věřit a doufat, že
     NADĚJE NÁS PŘIMĚJE, ABY SE I V TOM NEJTEMNĚJŠÍM TEMNU NAŠLA TŘEBA JEN SKULINKA PRO PAPRSEK SVĚT-
     LA. PAPRSEK TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO V ŽIVOTĚ, ALESPOŇ PRO MNE. PAPRSEK PRO VÍRU, NADĚJI A LÁSKU.
     Kristýnko, Petro, Radku, „naděje umírá poslední“, a tak vám přeji, abyste měli hodně sil a víry na překonání nejtemnějšího období
     a paprsek lepších zítřků uviděli co nejdříve.
                                                   Jiří Šindler, starosta města
   1   2   3   4   5   6